เครื่องหมายประจำชาติอินเดีย
(เสาอโศก-ศตวรรษที่สามก่อนคริสต์ศักราช)การแต่งกายในชุดประเพณี


อินเดีย
แดนดินถิ่นคนงาม
ยอดเขาภคีรถี
ณ หุบเขาหิมาลัย
คังโคตริ
บริเวณต้นกำเนิดแม่น้ำคงคา
   
ริมฝั่งแม่น้ำคงคา
เมืองพาราณสี

การบูชาพระแม่คงคา
ของสตรีอินเดีย
 
back