พุทธศาสนา
 

วัดมหาปรินพพาน
ที่เมืองกุสินารา

ธัมเมกสถูป สารนาถ


สถูปที่สาญจี


รอยพระภุทธบาท
ที่พุทธคยา

เสาศิลาจารึก
พระเจ้าอโศกมหราราช

ซากอาคาร
มหาวิทยาลัยนาลันทา